Jumping the shark

poplipps:

#Nowords #InNOut #California #awesome #food #foodporn #burgers #coachella #coachella2014 (at La Quinta, California)

poplipps:

#Nowords #InNOut #California #awesome #food #foodporn #burgers #coachella #coachella2014 (at La Quinta, California)

Plan for 2015! (and I would walk 500(0) miles…)

Just 5000 miles from Scotland…
ahsismydope:

COACHELLA 2014

ahsismydope:

COACHELLA 2014

ahsismydope:

COACHELLA 2014

ahsismydope:

COACHELLA 2014

fuck-yeah-jared-leto:

HQ Coachella Day 1, California - 11th April 2014

Like Jesus on sexy, indie-guy steriods…

fuck-yeah-jared-leto:

HQ Coachella Day 1, California - 11th April 2014

Like Jesus on sexy, indie-guy steriods…

fuck-yeah-jared-leto:

HQ Coachella Day 1, California - 11th April 2014

Be still my heart

fuck-yeah-jared-leto:

HQ Coachella Day 1, California - 11th April 2014

Be still my heart

“I started with the firm conviction that when I came to the end, I wanted to be regretting the things that I had done, not the things I hadn’t.”

—   Michael Caine (via thingsandschemes)
ang-nhien:

Vấn đề hiện tại của mình là công việc, công việc và công việc…  Nhiều khi mình bị loạn lên vì sao mình không làm được như những gì người khác đã làm. Mình không đạt được yêu cầu mà cấp trên đặt ra. Rồi mình luôn đặt ra những lý do biện minh. Thực chất, người ta không cần những lý do của mình, và cả chính bản thân mình cũng không cần lý do đó.  Bản thân cần phải cố gắng, nhưng không phải cố gắng theo cách phải cho bằng người khác. Mình phải cố gắng để tự ổn thoả bản thân mình. Rồi mình biết thêm câu: “over thinking leads negative thoughts”.  Mình chả muốn viết thêm một đoạn dài nữa về “mình cần làm gì vào ngày mai?” nữa. Nó “ảo” quá. Bởi, có khi ngày mai, m lại lao vào cái guồng tội nghiệp của công việc, lại lao mình cùng cực. Nhưng viết ra được vào mỗi tối để nhìn nhận lại, tránh được gì thì tránh, khả thi hơn.
 Sometimes on We Heart It.

ang-nhien:

Vấn đề hiện tại của mình là công việc, công việc và công việc…
Nhiều khi mình bị loạn lên vì sao mình không làm được như những gì người khác đã làm. Mình không đạt được yêu cầu mà cấp trên đặt ra. Rồi mình luôn đặt ra những lý do biện minh. Thực chất, người ta không cần những lý do của mình, và cả chính bản thân mình cũng không cần lý do đó.
Bản thân cần phải cố gắng, nhưng không phải cố gắng theo cách phải cho bằng người khác. Mình phải cố gắng để tự ổn thoả bản thân mình. Rồi mình biết thêm câu: “over thinking leads negative thoughts”.
Mình chả muốn viết thêm một đoạn dài nữa về “mình cần làm gì vào ngày mai?” nữa. Nó “ảo” quá. Bởi, có khi ngày mai, m lại lao vào cái guồng tội nghiệp của công việc, lại lao mình cùng cực. Nhưng viết ra được vào mỗi tối để nhìn nhận lại, tránh được gì thì tránh, khả thi hơn.


Sometimes on We Heart It.